دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
64/128 Channel 16 HDDs RAID NVR

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
32/64 Channel 8 HDDs RAID NVR

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
64CH - 8HDDs 4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
64Channel 8 HDDs RAID NVR